"Đứng trên bàn là một chiếc đồng hồ chạy xuống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đứng trên bàn là một chiếc đồng hồ chạy xuống." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đứng trên bàn là một chiếc đồng hồ chạy xuống." tiếng anh là: Standing on the table was a run-down clock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login