"Anh ta đã tránh xa các tù nhân khác vì sự an toàn của chính anh ta." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Anh ta đã tránh xa các tù nhân khác vì sự an toàn của chính anh ta." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã tránh xa các tù nhân khác vì sự an toàn của chính anh ta." dịch câu này sang tiếng anh là: He was kept away from the other prisoners for his own safety.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login