"Ánh trăng chiếu rọi khắp khung cảnh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ánh trăng chiếu rọi khắp khung cảnh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh trăng chiếu rọi khắp khung cảnh." câu này tiếng anh là: The moonlight cast a glamour over the scene.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login