"Câu lạc bộ đó có những vũ công cờ vây giỏi nhất trong thành phố." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Câu lạc bộ đó có những vũ công cờ vây giỏi nhất trong thành phố." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ đó có những vũ công cờ vây giỏi nhất trong thành phố." câu này dịch sang tiếng anh là: That club has the best go-go dancers in the city.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login