"Thị trấn có nguồn gốc là một cảng cá nhỏ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Thị trấn có nguồn gốc là một cảng cá nhỏ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thị trấn có nguồn gốc là một cảng cá nhỏ." tiếng anh dịch: The town originated as a small fishing port.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login