"Các chàng trai cắm lều bên bờ sông." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các chàng trai cắm lều bên bờ sông." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chàng trai cắm lều bên bờ sông." dịch sang tiếng anh là: The boys pitched a tent by the river.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login