"BT ở đỉnh cao lợi nhuận của nó đã đặt nó ở mức 90 đô la một giây." tiếng anh là gì?

Giúp em với "BT ở đỉnh cao lợi nhuận của nó đã đặt nó ở mức 90 đô la một giây." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"BT ở đỉnh cao lợi nhuận của nó đã đặt nó ở mức 90 đô la một giây." tiếng anh câu này dịch: BT at its profitable peak was coining it at the rate of $90 a second.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.