"Mọi thứ trở nên tồi tệ đến tồi tệ hơn: cô mất việc và rồi bị bệnh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Mọi thứ trở nên tồi tệ đến tồi tệ hơn: cô mất việc và rồi bị bệnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi thứ trở nên tồi tệ đến tồi tệ hơn: cô mất việc và rồi bị bệnh." dịch câu này sang tiếng anh: Things went from bad to worse: she lost her job and then became ill.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.