"Panders đã được cảnh báo hoặc bị bắt trong chiến dịch chống mại dâm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Panders đã được cảnh báo hoặc bị bắt trong chiến dịch chống mại dâm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Panders đã được cảnh báo hoặc bị bắt trong chiến dịch chống mại dâm." câu này dịch sang tiếng anh là: Panders were warned or arrested in the anti-prostitution campaign.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login