"Hiện tại tôi hơi khó tính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Hiện tại tôi hơi khó tính." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiện tại tôi hơi khó tính." tiếng anh là: I'm a bit hard up at the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login