"Weiss đã dành hai năm để trốn tránh Đức quốc xã." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Weiss đã dành hai năm để trốn tránh Đức quốc xã." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Weiss đã dành hai năm để trốn tránh Đức quốc xã." câu này tiếng anh dịch: Weiss spent two years hiding from the Nazis.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login