"Các hướng dẫn viên có đủ điều kiện để dẫn dắt các nhóm vào núi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các hướng dẫn viên có đủ điều kiện để dẫn dắt các nhóm vào núi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hướng dẫn viên có đủ điều kiện để dẫn dắt các nhóm vào núi." dịch sang tiếng anh là: The guides are qualified to lead groups into the mountains.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login