"Cuốn sách có đầy đủ thông tin hữu ích." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuốn sách có đầy đủ thông tin hữu ích." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách có đầy đủ thông tin hữu ích." tiếng anh câu này dịch: The book is full of useful information.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login