"Thủ tướng dường như hoàn toàn không ngạc nhiên trước những người biểu tình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Thủ tướng dường như hoàn toàn không ngạc nhiên trước những người biểu tình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thủ tướng dường như hoàn toàn không ngạc nhiên trước những người biểu tình." dịch câu này sang tiếng anh: The Prime Minister appeared to be totally unfazed by the protesters.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login