"Ông có thêm bằng chứng về điều này." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ông có thêm bằng chứng về điều này." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có thêm bằng chứng về điều này." câu này tiếng anh là: He has further proof of this.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login