"Nó sẽ là một ngày tốt đẹp vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nó sẽ là một ngày tốt đẹp vào ngày mai." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ là một ngày tốt đẹp vào ngày mai." dịch câu này sang tiếng anh: It should be a nice day tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login