"Các bức tường là một loại màu xanh lục." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các bức tường là một loại màu xanh lục." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bức tường là một loại màu xanh lục." câu này dịch sang tiếng anh:The walls are a sort of greeny-blue colour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login