"Kiểm tra hành lý của bạn tại bàn làm việc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Kiểm tra hành lý của bạn tại bàn làm việc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm tra hành lý của bạn tại bàn làm việc." dịch sang tiếng anh là: Check your baggage in at the desk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login