"Khí mê-tan là một trong những loại khí chính đóng góp vào hiệu ứng nhà kính." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Khí mê-tan là một trong những loại khí chính đóng góp vào hiệu ứng nhà kính." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khí mê-tan là một trong những loại khí chính đóng góp vào hiệu ứng nhà kính." dịch câu này sang tiếng anh là: Methane is one of the principal gases contributing to the greenhouse effect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login