"Tôi sẽ gặp bạn bên ngoài nhà ga đường sắt chính." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi sẽ gặp bạn bên ngoài nhà ga đường sắt chính." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ gặp bạn bên ngoài nhà ga đường sắt chính." câu này tiếng anh dịch: I'll meet you outside the main railway station.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login