"Đó là sự lựa chọn của bạn! Hoặc là cô ấy rời đi hoặc tôi sẽ!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đó là sự lựa chọn của bạn! Hoặc là cô ấy rời đi hoặc tôi sẽ!" dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là sự lựa chọn của bạn! Hoặc là cô ấy rời đi hoặc tôi sẽ!" câu này dịch sang tiếng anh là: It's your choice! Either she leaves or I will!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login