"Chiến tranh đã để lại vết sẹo sâu trên cộng đồng này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chiến tranh đã để lại vết sẹo sâu trên cộng đồng này." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chiến tranh đã để lại vết sẹo sâu trên cộng đồng này." tiếng anh là: The war has left a deep scar on this community.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login