"Có thể là tàu Minoan đã được chế tạo và sửa chữa tại đây." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Có thể là tàu Minoan đã được chế tạo và sửa chữa tại đây." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có thể là tàu Minoan đã được chế tạo và sửa chữa tại đây." tiếng anh dịch: It may be that Minoan ships were built and repaired here.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login