"Cậu bé có một món quà cho âm nhạc." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cậu bé có một món quà cho âm nhạc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé có một món quà cho âm nhạc." tiếng anh câu này là:The boy has a gift for music.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login