"Lạm dụng trẻ em là một chủ đề cảm xúc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Lạm dụng trẻ em là một chủ đề cảm xúc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lạm dụng trẻ em là một chủ đề cảm xúc." tiếng anh câu này dịch: Child abuse is an emotive subject.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login