"Thư từ nhà là một tăng cường tinh thần lớn cho quân đội ở xa." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thư từ nhà là một tăng cường tinh thần lớn cho quân đội ở xa." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thư từ nhà là một tăng cường tinh thần lớn cho quân đội ở xa." dịch câu này sang tiếng anh: Mail from home is a big morale booster for far-away troops.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login