"Hiện tượng El Nino xuất hiện ở phía nam Thái Bình Dương cứ sau 3-5 năm lại có dấu hiệu khiến thời tiết thế giới đảo lộn trở lại." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hiện tượng El Nino xuất hiện ở phía nam Thái Bình Dương cứ sau 3-5 năm lại có dấu hiệu khiến thời tiết thế giới đảo lộn trở lại." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiện tượng El Nino xuất hiện ở phía nam Thái Bình Dương cứ sau 3-5 năm lại có dấu hiệu khiến thời tiết thế giới đảo lộn trở lại." câu này tiếng anh là: The El Nino phenomenon that brews up in the southern Pacific every three to five years is showing signs of turning the world's weather upside down again.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login