"Họ ăn tối trong một năng lực chính thức với các nhà lãnh đạo châu Âu khác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Họ ăn tối trong một năng lực chính thức với các nhà lãnh đạo châu Âu khác." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ ăn tối trong một năng lực chính thức với các nhà lãnh đạo châu Âu khác." câu này tiếng anh dịch: They dined in an official capacity with other European leaders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login