"Các công nhân thao tác một số núm và đòn bẩy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các công nhân thao tác một số núm và đòn bẩy." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công nhân thao tác một số núm và đòn bẩy." tiếng anh là: The workmen manipulated some knobs and levers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login