"Chúng tôi phải cẩn thận để không xúc phạm sự nhạy cảm của độc giả." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi phải cẩn thận để không xúc phạm sự nhạy cảm của độc giả." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi phải cẩn thận để không xúc phạm sự nhạy cảm của độc giả." câu này tiếng anh là: We have to be careful not to offend our readers' sensibilities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login