"Có những mẩu vụn và hạt đường trên bàn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Có những mẩu vụn và hạt đường trên bàn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có những mẩu vụn và hạt đường trên bàn." tiếng anh dịch: There were crumbs and grains of sugar on the table.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login