"Thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn là cần thiết cho việc duy trì sức khỏe." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn là cần thiết cho việc duy trì sức khỏe." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn là cần thiết cho việc duy trì sức khỏe." dịch sang tiếng anh là: Food, clothing and shelter are needful for the maintenance of health.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login