"Mà bên là bạn không?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Mà bên là bạn không?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mà bên là bạn không?" dịch câu này sang tiếng anh: Whose side are you on?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login