"Các nhóm công dân có tổ chức thành công hơn trong việc thay đổi suy nghĩ của chính phủ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các nhóm công dân có tổ chức thành công hơn trong việc thay đổi suy nghĩ của chính phủ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhóm công dân có tổ chức thành công hơn trong việc thay đổi suy nghĩ của chính phủ." dịch câu này sang tiếng anh là: Organized groups of citizens are more successful at changing the government's mind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login