"Chà, bây giờ chúng ta không thể làm gì được, cô thở dài." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chà, bây giờ chúng ta không thể làm gì được, cô thở dài." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chà, bây giờ chúng ta không thể làm gì được, cô thở dài." câu này dịch sang tiếng anh là: 'Well, there's nothing we can do about it now,' she sighed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login