"Chính phủ đã giành được một chiến thắng rất quan trọng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chính phủ đã giành được một chiến thắng rất quan trọng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã giành được một chiến thắng rất quan trọng." tiếng anh dịch: The government has won a very important victory .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login