"Lỗi là rõ ràng đối với một tâm trí khôn ngoan như của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Lỗi là rõ ràng đối với một tâm trí khôn ngoan như của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lỗi là rõ ràng đối với một tâm trí khôn ngoan như của mình." dịch câu này sang tiếng anh: The error was obvious to an incisive mind like his.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login