"Nhảy vào - Tôi sẽ chở bạn về nhà." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nhảy vào - Tôi sẽ chở bạn về nhà." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhảy vào - Tôi sẽ chở bạn về nhà." câu này dịch sang tiếng anh là: Hop in - I'll drive you home.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.