"Paul nổ tung. 'Nó có liên quan gì đến bạn?' anh hét lên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Paul nổ tung. 'Nó có liên quan gì đến bạn?' anh hét lên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Paul nổ tung. 'Nó có liên quan gì đến bạn?' anh hét lên." tiếng anh là: Paul exploded. 'What has it got to do with you?' he yelled.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login