"Anh nghĩ mình đã giải được câu đố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Anh nghĩ mình đã giải được câu đố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh nghĩ mình đã giải được câu đố." dịch sang tiếng anh: He thought he had solved the puzzle .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login