"Cô ấy là một nhà nữ quyền thẳng thắn trong hơn hai mươi năm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô ấy là một nhà nữ quyền thẳng thắn trong hơn hai mươi năm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một nhà nữ quyền thẳng thắn trong hơn hai mươi năm." câu này tiếng anh là: She's been an outspoken feminist for over twenty years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login