"Câu hỏi này phải được xem xét trong tất cả các vòng bi của nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Câu hỏi này phải được xem xét trong tất cả các vòng bi của nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu hỏi này phải được xem xét trong tất cả các vòng bi của nó." câu này dịch sang tiếng anh:This question must be considered in all its bearings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login