"Có một món quà miễn phí đặc biệt với tạp chí tháng này." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Có một món quà miễn phí đặc biệt với tạp chí tháng này." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một món quà miễn phí đặc biệt với tạp chí tháng này." tiếng anh dịch: There's a special free gift with this month's magazine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login