"Mái nhà được giằng bằng bốn cực." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mái nhà được giằng bằng bốn cực." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mái nhà được giằng bằng bốn cực." câu này tiếng anh là: The roof was braced with four poles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login