"Các hồ bơi đã bị đóng cửa sau khi bị lên án là một mối nguy hiểm cho sức khỏe." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Các hồ bơi đã bị đóng cửa sau khi bị lên án là một mối nguy hiểm cho sức khỏe." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hồ bơi đã bị đóng cửa sau khi bị lên án là một mối nguy hiểm cho sức khỏe." câu này dịch sang tiếng anh:The pool was closed after being condemned as a health hazard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login