"Họ bắt gặp anh ta nhìn trộm qua lỗ khóa." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Họ bắt gặp anh ta nhìn trộm qua lỗ khóa." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ bắt gặp anh ta nhìn trộm qua lỗ khóa." dịch sang tiếng anh: They caught him peeking in through the keyhole.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login