"Chúng tôi nói chuyện khá lâu trên điện thoại." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi nói chuyện khá lâu trên điện thoại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi nói chuyện khá lâu trên điện thoại." tiếng anh câu này dịch: We talked for quite a while on the phone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login