"Mary lấy những câu chuyện của anh ta theo mệnh giá và không biết anh ta đang nói đùa." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Mary lấy những câu chuyện của anh ta theo mệnh giá và không biết anh ta đang nói đùa." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mary lấy những câu chuyện của anh ta theo mệnh giá và không biết anh ta đang nói đùa." câu này dịch sang tiếng anh là: Mary took his stories at face value and did not know he was joking.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login