"Cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với Bernard." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với Bernard." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với Bernard." dịch sang tiếng anh: She felt completely at ease with Bernard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login