"Dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn của ông, thành phố phát triển thịnh vượng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn của ông, thành phố phát triển thịnh vượng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn của ông, thành phố phát triển thịnh vượng." dịch câu này sang tiếng anh: Under his visionary leadership, the city prospered.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login